Yönetim Kurulu Komiteleri


KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan:

Mehmet BARCA

Üye:

Mehmet ALTUĞ

Ömer EKER


RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Başkan:

Mehmet BARCA

Üye:

Celil GÖÇER


DENETİM KOMİTESİ

Başkan:

Yavuz KOCAMIŞ

Üye:

Mehmet BARCA



KOMİTELERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI için tıklayınız.